Yoshlar vasiyligi

Yoshlar vasiyligi
 • Toshkent shahrida 35 nafar yigit-qiz
 • Urganch shahrida 10 nafar yigit-qiz
 • Samarqand shahrida 25 nafar yigit-qiz

Ota-onasining qaramog'isiz qolgan bolalar va yigit-qizlarni izchil uzluksiz qo'llab-quvvatlash «SOS o'zbekiston Bolalar Mahallalari» Uiushmasining asosiy ishlash tamoyili hisoblanadi. Bolalar maktabni tugatgunga qadar SOS-oilalarda iashaydi va tarbiialanadi, keyin ular Yoshlar markazlari bazasida «O'zbekiston SOS Bolalar Mahallalari» Uiushmasi tomonidan taqdim etiladigan yoshlarga hamrohlik hizmatlarini olishlari mumkin. 

Yoshlar markazlari «SOS O'zbekiston Bolalar Mahallalari» Uiushmasi dasturlarining bir qismi bo'lib, ular muqobil vasiylik turlari ostidan chiqqan yoki qiyin hayotiy vaziiatga tushib qolgan oilalardan, shu zhumladan Mehribonlik Uylari va Bolalar Shaharchalaridan chiqqan yosh yigit-qizlarga hamrohlik qilish bo'yicha uzluksiz hizmatlarni quyidagi 3 ta bosqichga muvofiq ko'rsatishga qaratilgan:

 • 16 dan (yoki o'rta kasb-hunar ta'limni iakunlashi bilan) 18 yoshgacha (yoshlarga to'g'ridan-to'g'ri hamrohlik qilish) bo'lgan yigit-qizlar Yoshlar markazlari bazasida iashashi va markaz mutahassislari yordamida mustaqil hayot uchun zarur bo'ladigan ko'nikmalarni rivozhlantirishi mumkin.
 • 18 dan 22 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar (iarim mustaqil iashash davrida yoshlarga hamrohlik qilish) o'zlarining uyiga yoki munitcipal turarzhoyga doimiy iashash uchun ko'chib o'tishi yoki SOS Bolalar Mahallalaridan qisman moliiaviy ko'mak olgan holda turarzhoyni izharaga olishi mumkin.
 • 22 yoshdan keyin (mustaqil hayotneyng birinchi yilida ko'mak berish, keyin esa individual ehtiyozhlariga qarab ko'maclashish) – SOS-tarbiialanuvchilarning keyingi hayot yo'lini kuzatish va ularni krizisli vaziiatlarda psihologik-pedagogik zhihatdan qo'llab-quvvatlash maqsadida yigit-qizlarga ko'maclashish, alohida (krizisli) holatlarda moliiaviy ko'mak ko'rsatish ko'zda tutilgan; har bir holat individual tarzda ko'rib chiqiladi.

 Quyidagilar yosh yigit-qizlarning barcha hamrohlik bosqichlaridan chiqish bo'yicha asosiy mezonlari hisoblanadi:

 • Kasbga ega bo'lishlik.
 • Ishlash va doimiy daromad olish.
 • Turarzhoyining borligi. 
 • Izhtimoiy ko'nikmalarga ega bo'lishlik.
 • hayotiy ko'nikmalarga ega bo'lishlik.
 • emotcional barqarorlik.

 2009-2016 yillarda erishgan iutuqlarimiz.

 • Toshkent va Samarqand shaharlarida 60 nafar o'smir Yoshlar markazlarida mustaqil katta hayotga tayyorgarlik ko'rishda har tomonlama ko'mak va yordam olmoqda.   
 • Vasiylik ostidan chiqqan barcha bolalar orasidan 6 nafari oliy ma'lumotga, 65 nafari o'rta makhsus ma'lumotga ega bo'ldi, 30 nafari esa ishga zhoylashtirildi.
 • Vasiylik ostidan chiqqan 25 nafar yosh yigit-qiz o'z oilalarini iaratishdi. 
 • SOS Bolalar Mahallalarining bitiruvchilari bo'lgan 20 nafar yigit-qiz oliy o'quv iurtlarining talabasi hisoblanadi.