Oilani mustaxkamlash va yetimlikni oldini olish

SOS O'zbekiston Bolalar Mahallalari Uyushmasi mahalliy hamjamiyatga zaif oilalardagi hayotiy vayiyatni iakhshilashga yordam berar ekan, oilalar va bolalarning farovonligini ta'minlashga, bolalarning ulg'ayishi va rivozhlanishi uchun oila muhitining muhimligi va ahamiiatini mustahkamlashga hamda izhtimoiy etimlikning oldini olishga o'z hissasini qo'shmoqda.

2007 yildan boshlab Uiushmada Oilani mustahkamlash hizmati faoliiat ko'rsatadi, u bola o'z oilasida rivozhlanishi uchun iakhshi sharoitlarni iaratish maqsadida qiyin hayotiy vaziiatga tushib qolgan oilalarga har tomonlama yordam ko'rsatiapti.

Oilalar bilan olib boriladigan ishlar izhtimoiy etimlik profilaktikasiga va bolalarning muqobil vasiylik turlariga tushib qolishining oldini olishga qaratilgan hizmatlar kompleksini o'z ichiga olgan. Bular:
  • Ta'lim bo'yicha, tibbiy, psihologik va izhtimoiy yordam, bolaning hayotiy sharoitlarini iakhshilash, bola ongining shacllanishini quvvatlash. 
  • Kattalarda bolalar haqida g'amkho'rlik qilish, ularning huquq va manfaatlarini himoia qilish qobiliiatini rivozhlantirish. 
Kasbiy malakaga ega bo'lish, ishga zhoylashish va kichik biznesni ochishda ota-onalarga ko'maclashish yo'li bilan ularning moddiy maqomini iakhshilash va barqaror daromadni ta'minlash.

Uiushma faoliiati doirasida tashkil etilgan Izhtimoiy markazlarda zarur izhtimoiy-psihologik hizmatlar kompleksi taqdim etiladi, ishga zhoylashish va iuridik hamrohlik qilishga ko'maclashiladi. Loyihalar doirasida tashkil etilgan Izhtimoiy korhonalarda esa qiyin hayotiy vaziiatga tushib qolgan oilalar o'zlarining iqtisodiy ahvolini iakhshilab olishi va iqtisodiy mustaqillikka ega bo'lishi mumkin.

Izhtimoiy markazlar qoshida bolalarga kunduzi qaraladigan Markazlar faoliiat ko'rsatmoqda. Ota-onalar mutahassislar bilan maslahatlashib olguncha yoki ular Izhtimoiy korhonalarda ishlayotgan va o'qiyotgan paytda bolalar bu erda o'ynashlari va shug'ullanishlari mumkin.

2007-2016 yillardagi iutuqlarimiz.

  • Toshkent, Urganch va Samarqand shaharlaridagi 735 ta oiladan 2000 ga iaqin bola izhtimoiy, psihologik va ta'lim ko'magini oldi.

  • har oyda oilalari og'ir hayotiy vaziiatga tushib qolgan o'rtacha 10 nafar bolaga Samarqand shahridagi qisqa muddatli vasiylik markazida vaqtinchalik qaraladi. Uiushma mutahassislari ularning oilalari bilan ishlayotgan davrda Markazda ularga tibbiy, pedagogik, psihologik va izhtimoiy ko'mak ko'rsatiladi. 

  • Oilalarning farovonlik darazhasini oshirish maqsadida Samarqand shahridagi 2 ta mahallada faoliiat ko'rsatayotgan 3 ta izhtimoiy korhonada 15 ta ish o'rni iaratildi.

  • Oiladagi krizisli vaziiat bartaraf etilib, bolalar uchun maqbul muhit iaratilganidan keyin 170 nafar bola o'z oilasiga qaytarildi.

  • Oilani mustahkamlash tuzilmasining hizmatlarini olgan oilalarning 60y o'zlarining izhtimoiy-iqtisodiy farovonligi ticlanishi munosabati bilan hizmatney tark etishdi.